‫کپی کردن ساختار و داده های یک جدول از یک دیتابیس به دیتابیسی دیگر